Khoá học lập trình viết smart contract bằng Clarity trên Stacks blockchain

🗓 November 10, 2022
🎯 Categories:
#️⃣ Tags:

Chào mừng mọi người đến với khoá học Lập trình smart contract với Clarity và Stacks

Stacks là một blockchain tìm năng, với tầm nhìn và sứ mạng là mang smart contract đến cho Bitcoin hay còn gọi là built on Bitcoin. Trong tương lai, Stacks có thể là một trong những blockchain hàng đầu với cơ chế dựa vào Bitcoin mới lạ của mình.

Trong chương đầu tiên của khoá học, bạn sẽ được tìm hiểu về Stacks blockchain, tìm năng của nó. Ngoài ra, bạn cũng tìm hiểu các cơ hội nghề nghiệp, khởi nghiệp nếu bạn có thể lập trình smart contract với ngôn ngữ Clarity

Trong chương thứ hai, khoá học giúp bạn hiểu về cách viết smart contract với ngôn ngữ Clarity trên nền tảng Stacks blockchain. Chúng ta sẽ cùng nhau xâu dựng một smart contract về donation (giống gofundme).

Trong chương thứ ba, bạn sẽ học cách tự tạo token và NFT của riêng mình với ngôn ngữ Clarity. Trong chương cuối cùng, bạn cũng sẽ được học cách deploy smart contract của mình.Tổng quan về khoá học, trong mỗi bài học được thiết kế tập trung vào một kiến thức mới giúp người học có thể hiểu được ngôn ngữ Clarity dễ dàng hơn. Khoá học cũng được thiết kế với kiểu project-based nên sẽ không nhàm chán và phù hợp với mọi người.

Cuối khoá học, mình tin chắc bạn có thể tự viết được smart contract bằng ngôn ngữ Clarity. Web3 và blockchain sẽ mở ra nhiều cơ hội việc làm, khởi nghiệp cho bạn. Đây là khoá học giúp bạn hiểu rõ hơn về smart contract không những trên Stacks blockchain mà còn là bước đệm để bạn tìm hiểu smart contract trên những blockchain khác!

Link tham gia khoá học miễn phí: https://www.udemy.com/course/lap-trinh-smart-contract-voi-clarity-va-stacks/?couponCode=FREE5DAYS

Nếu link hết hạn bạn có thể liên hệ discord

Author: Khoa Nguyen
NIVIKI.COM | Telegram | Twitter
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa
Join Discord Channel để giao lưu với mình