Nếu trong quá trình sử dụng tính năng tìm việc, đăng việc trên NIVIKI, bạn gặp bất cứ lỗi, khó khăn nào. Hãy đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi.
Phản hồi từ bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng tốt hơn.