Hướng dẫn Unity3D: Clone game bắn vịt

🗓 June 14, 2016
🎯 Categories:
#️⃣ Tags:

Nằm trong loạt bài hướng dẫn Unity3D theo project, hôm nay mình xin tiếp tục giới thiệu chuỗi bài hướng dẫn game bắn vịt ( gameplay giống game bắn máy bay ).

Nguồn tài liệu

Nguồn tài liệu từ khóa học Unity3D của bác Ben Tristem trên Udemy ( mình sẽ có bài review về khóa học này sau ).

Tổng quan Hướng dẫn Unity3D: Clone game bắn vịt

  • Xử dụng Unity3D phiên bản 5.3
  • Ở các project trước như game Đoán số UI và game Trúc Xanh, chúng ta vẫn chưa "đụng" phần vật lý trong game. Vì thế đây là lần đầu tiên chúng ta sử dụng hệ thống vật lý của Unity vào game.
  • Mình sẽ giải thích rõ các khái niệm về Collider, Rigidbody cũng như phát hiện và xử lý va chạm trong script.
  • Một phần mới đó là sử dụng âm thanh trong game. Chuyển đổi âm nhạc nền với âm thanh của game và ngược lại.
  • Định nghĩa và cách sử dụng Prefabs.
  • Tính điểm trong game.
  • Và điểm đặc biệt khác với phiên bản gốc là có thêm phần hướng dẫn build game ra nền tảng di động.

Nội dung chính:

Phần 1: Giới thiệu

Phần 2:  Import Scene

Phần 3: Tạo Player, sử dụng Time.deltatime

Bài viết liên quan:

http://niviki.com/2016/01/time-delta-la-gi/

Phần 4: Giới hạn vị trí Player

Phần 5: ViewPoint, ScreenPoint và WorldPoint

Bài viết về phần này:

http://niviki.com/2016/01/screenpoint-viewpoint-va-worldpoint-trong-unity3d/

Phần 6:  I'm back again

Chỉ là video giới thiệu, không liên quan đến nội dung bài hướng dẫn.

Phần 7:  Rigidbody là gì?

Phần 8: Collider là gì?

Author: Khoa Nguyen
NIVIKI.COM | Telegram | Twitter
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa
Join Discord Channel để giao lưu với mình