Hướng dẫn sử dụng Job Alert

🗓 June 11, 2018
🎯 Categories:
#️⃣ Tags:

Giới thiệu

Job alert là tính năng giúp ứng viên đăng ký nhận tin khi có công việc mới phù hợp với những tiêu chí mà ứng viện đã cài đặt trước như vị trí, loại công việc ( full time, part time, internship) , location, skills.

Alert này sẽ được gửi qua email:

job alert

Cách dùng job alert

Không cần đăng đăng ký tài khoản

Bạn vào Tìm việc làm IT Nâng cao

Sau đó điền các field liên quan đến công việc cần tìm

job alert

Kết quả hiện ra, bạn click button Subscribe To This Search

job alert

Một bản popup hiển ra, bạn lựa chọn nhận tin daily hay weekly. Sau đó điền email và nhấn Subscribe

NIVIKI JOB cấp cho mỗi ứng viên một bảng điều khiển ( dashboard ) để cập nhật CV cũng như đăng ký nhận tìn.

Sử dụng job alert khi đăng ký tài khoản sẽ chọn lọc được nhiều filed hơn, do đó sẽ nhận được thông tin về công việc chính xác hơn.

Đăng ký tài khoản ứng viên

Đăng nhập Bảng điều khiển ứng viên

Click chọn My Alerts

job alert 3

Bạn chọn Add new Alert, sau đó chọn các tiêu chí (params) phù hợp với bản thân về công việc mong muốn.

job alert 4

Author: Khoa Nguyen
NIVIKI.COM | Telegram | Twitter
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa
Join Discord Channel để giao lưu với mình