Hướng dẫn làm game Trúc Xanh với Unity 5.2

🗓 December 9, 2015
🎯 Categories:
#️⃣ Tags:

Chào mọi người, sau 2 seri hướng dẫn làm game cơ bản là Game đoán số Console và game đoán số sử dụng UI, hôm nay mình xin giới thiệu tiếp seri hướng dẫn làm game Trúc xanh.

Hình đẹp vậy thôi nhưng mình chỉ chú trọng đến phần Game logic cũng như các yếu tố cần thiết để bạn có thể tự tạo được một game tương tự như thế. Nếu bạn thực sự hiểu được thì việc thay đổi hình ảnh dễ như ăn kẹo.

Trong seri lần này sẽ bao gồm 10 video hướng dẫn giải thích rất kĩ từng bước. Tuy nhiên trong những video này, mình không giải thích nhiều về phần lập trình C# vì mình sợ sẽ làm loãng nội dung của các bài hướng dẫn. Ngoài ra, mình dự định sẽ quay riêng một loạt các video về lập trình C# trong Unity để giúp các bạn chưa  tiếp cận với C#.

Trong seri lần này, mình cũng sử dụng các kiến thức mới như Add Listener vào button, Ienumerator, sử dụng List.

Hy vọng các video này hữu ích với các bạn. Các bạn hãy làm một game sử dụng ý tưởng này, up lên itch.io và share với mình và mọi người ở phần comment nhé. Lần cuối rất hy vọng các bạn có thể nhận xét, góp ý về những video hướng dẫn của mình.

Và đây là loạt 10 video hướng dẫn làm game Trúc Xanh:

[Hướng dẫn Unity3d] Game Trúc Xanh Phần 3: Khởi tạo Button trong Script [Hướng dẫn Unity3d] Game Trúc Xanh Phần 4: Tạo List lưu trữ button [Hướng dẫn Unity3d] Game Trúc Xanh Phần 5: Thêm Listener cho button [Hướng dẫn Unity3d] Game Trúc Xanh Phần 6: Tạo List Sprites [Hướng dẫn Unity3d] Game Trúc Xanh Phần 7: Sự kiện cho button

[Hướng dẫn Unity3d] Game Trúc Xanh Phần 8: Game Logic [Hướng dẫn Unity3d] Game Trúc Xanh Phần 9: Shuffle mảng sprites, tăng độ khó cho game [Hướng dẫn Unity3d] Game Trúc Xanh Phần 10: Tổng kết

Author: Khoa Nguyen
NIVIKI.COM | Telegram | Twitter
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa
Join Discord Channel để giao lưu với mình