Hợp đồng hạnh phúc

🗓 January 4, 2022
🎯 Categories:
#️⃣ Tags:

Trong blockchain có một khái niệm là Smart Contract (hợp đồng thông minh).

Hợp đồng thông minh là bản hợp đồng được viết mã và chạy tự động trên blockchain. Ai cũng có thể đọc code của hợp đồng này một cách minh bạch.

Khi cảm thấy yên tâm, người ta có thể tương tác với hợp đồng thông minh này như nạp tiền, mua item, vâng vâng.

Nhưng có bao giờ bạn nghe tới hợp đồng hạnh phúc chưa.

Author: Khoa Nguyen
NIVIKI.COM | Telegram | Twitter
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa
Join Discord Channel để giao lưu với mình