[cl-ib image=”8219″ title=”Javascript chuyên sâu” desc=”Mọi người đều nói về Javascript, khắp nơi đều dùng Javascript, công việc Javascript không bao giờ thiếu, liệu bạn có thể làm ngơ với nó?

Kết thúc khóa học bạn sẽ:
> Hiểu rõ Javascript
> Hiểu được những phần hay ho và ngáo nhất của Javascript: scope, coercion, callback, function, object, binding, prototype chain
> Làm chủ tính năng mới từ ES6/ES7: Promise, spread operator, arrow function, async, await
> Có thể đọc được các libary nổi tiếng và phổ biến hiện nay như React Native, NodeJS, Mongoose, Mocha
” link=”url:http%3A%2F%2Fniviki.com%2Fjavascript-chuyen-sau%2F|title:I’m%20in|target:%20_blank|rel:nofollow” animation=”aidos”]

[us_blog columns=”3″ items=”” pagination=”ajax” categories=”cuoc-song,giai-thuat,hoc-tieng-anh,javascript,nghe-nghiep,react-native,review-sach,swift,viet-blog” layout=”cards” show_date=”1″ show_author=”1″ show_categories=”1″ show_tags=”1″ show_comments=”1″ show_read_more=”1″ filter=”category” filter_style=”style_3″]