Học code trên điện thoại với Solo Learn - Mỗi tuần 1 app

🗓 June 25, 2018
🎯 Categories:
#️⃣ Tags:

Mỗi tuần 1 app là chương trình review/đánh giá các ứng dụng di động. Trong mỗi số, mình sẽ review ứng dụng thuộc nhiều thể loại khác nhau về các mặt UI,UX, tính năng, business model. App của tuần này:

Solo Learn: Học code trên điện thoại. Thách đấu code với người khác, nhờ fix bugs trên điện thoại.

Author: Khoa Nguyen
NIVIKI.COM | Telegram | Twitter
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa
Join Discord Channel để giao lưu với mình