Finding product market fit is f**king hard

Finding product market fit is f**king hard

Author
Published
September 13, 2020
Category
Validate Idea
Tiêu đề của bài này đang là suy nghĩ của mình.
Đi tìm Product market fit (P/M fit) thực sự rất rất khó.
Với mình thì validate một idea thành công chỉ khi có users bỏ tiền ra để dùng sản phẩm. Mà validate xong cũng chưa chắc là có P/M fit
Mấy tháng vừa qua, mình có làm một vài challenge:
  • Có những app thì có users, nhưng không có paid users như ProgressKer trong challenge nocode
  • Có app thì users gửi email feedback rất có tâm như Sapiosexual, nhưng không có sales
Mình cảm thấy thực sự khó vì dù bạn có validate được idea đi chăng nữa. Thì đó cũng chỉ là với tập users nhỏ.
Liệu bạn bỏ thêm công sức để phát triển app, thì liệu sẽ có thể có thêm paid users?
Andrew Chen cũng có bày một số cách để tìm product market fit như là copy 1 sản phẩm đã có P/M fit trên thị trường. Sau đó thêm vào phần riêng của bạn.
Nhưng hiện tại thì mình thấy chưa có cách gì gọi là hiệu quả nhất ngoại trừ cứ làm và xem kết quả thế nào thôi.
Một số người có nhiều năm làm việc trong 1 lĩnh vực, hiểu được pain point của industry đó cũng như có độ nhạy về thị trường mới là những người có khả năng tìm được P/M fit tốt.
Mình viết post này để cho mọi người thấy rằng việc nghĩ ra ý tưởng app khởi nghiệp là cực kỳ khó, mọi người nên cân nhắc. Nếu chỉ làm chơi chơi, thử vận may thì mình khuyết khích.
Chứ chưa tìm được P/M fit mà nghỉ việc, bán nhà, bán xe all-in thì không nên.