Động cơ của users là gì?

🗓 August 30, 2021
🎯 Categories:
#️⃣ Tags:

Động cơ

Động cơ là khi bạn muốn ám chỉ nguyên nhân thường là không tốt khi làm thứ gì đó.

Ví dụ động cơ gây án, động cơ trả thù lol

Động

Author: Khoa Nguyen
NIVIKI.COM | Telegram | Twitter
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa
Join Discord Channel để giao lưu với mình