Đầu tư chỉ với 50k - Finhay- Mỗi tuần 1 app #05

May 3, 2019
Categories:
Tags:

Mỗi tuần 1 app là chương trình review/đánh giá các ứng dụng di động. Trong mỗi số, mình sẽ review ứng dụng thuộc nhiều thể loại khác nhau về các mặt UI,UX, tính năng, business model.
App của tuần này:

Ứng dụng đầu tư Finhay:
[http://finhay.com.vn/invite/uNtAWd](http:// http://finhay.com.vn/invite/uNtAWd)

browser
Author: Khoa Nguyen
https://niviki.com
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Nhận tư vấn Zero to MVP để nhiều người bỏ việc. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa.