Đã đăng tin tuyển dụng ở nơi khác?

Nếu bạn đã đăng tin tuyển dụng ở nơi khác, hoặc đã có sẵn file job description. Bạn có thể gửi link để NIVIKI JOB TEAM import cho bạn nhé!Đăng tin tuyển dụng không cần đăng nhập

Một tin tuyển dụng đầy đủ theo Google bao gồm 3 phần chính: Giới thiệu về công ty/công việc, yêu cầu công việc và phúc lợi.

Ngoài ra còn những thông tin khác cũng được khuyến nghị nên có trong một job description: mức lương, địa điểm, thời gian làm việc.

Job description càng chi tiết, càng dễ tìm được ứng viên phù hợp.

Leave this blank if the location is not important

Company Details