Bản quyền mọi bài viết, thông tin tại NIVIKI.COM đều thuộc về blog NIVIKI.COM

QUY ĐỊNH CHIA SẺ BÀI VIẾT

 

  1. Mọi bài viết từ blog của tôi đều do chính tôi tự viết ra vì thế NIVIKI.COM giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại blog và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền của bài viết
  2. Mọi hành động sử dụng lại bài viết trên NIVIKI.COM đều phải được ghi rõ ràng “Nguồn bài viết NIVIKI.COM” và kèm theo đường link tới bài viết gốc.
  3. Nếu các bạn không tuân thủ các quy tắc trên khi sử dụng lại các bài viết từ NIVIKI.COM, chúng tôi buộc lòng phải report site của các bạn lên Google DMCA.

 

Thân chào.