quan ly bo nho

Quản lý bộ nhớ trong Swift

Tại sao cần phải biết quản lý bộ nhớ? Nhà giàu mà không biết tiêu tiền cũng sạt nghiệp. Mặc dù phần cứng máy tính/điện thoại ngày càng phát triển, nhưng cứ tiêu xài hoan phí bộ nhớ thì dẫn đến app rất chậm, lag. Users chửi, khách hàng chửi Biết để đi phỏng vấn.…

protocols là gì

Toàn tập Protocols trong Swift 3

Miễn trừ trách nhiệm Đọc xong bài này bạn sẽ: Hiểu rõ Protocol là gì? Hiểu được cách khai báo, sử dụng Protocols Hiểu được tại sao mấy ông Apple gọi Swift là Protocol Oriented Programming Code bạn tổ chức sẽ “more elegent” hơn Nếu không hiểu 3 điều trên, mình không chịu trách nhiệm…