User Research, Market Research, Competitor Research, Customer Development, Interviews, Business Model
Nghiên cứu thị trường, người dùng, đối thủ cạnh tranh

Hoá đơn điện tử với Blockchain feature image

Giải pháp hoá đơn điện tử với blockchain phần 1

I. Mục đích bài viết Hoá đơn điện tử với Blockchain là đề tài nhóm mình dùng làm luận văn. Mình viết bài này để: Chia sẻ những gì đã nghiên cứu về hoá đơn điện tử, blockchain Hóng ‘gạch đá’ để hoàn thiện giải pháp hơn Gặp được anh chị nào đang cùng ý…