Lập trình và công nghệ

phân biệt var let const

Học Javascript 6: Scope Chain là gì?

Giới thiệu Ở bài trước Execution Stack là gì?, mình có để đoạn code sau:

Có một bạn vào trả lời như sau: Hiểu theo cách này cũng được. Nhưng trong 5 bài học trước từ Lexical Environment, Global Environment, hoisting và Execution Stack, mình muốn các bạn hiểu rõ tại sao kết quả code…

đọc document đi

Đọc document đi

Bệnh lười Mỗi khi học một ngôn ngữ/framework mới, mình đều tìm khóa học hoặc lên Youtube tìm video hướng dẫn học trước chứ ít khi đọc kĩ document chính chủ. Đương nhiên cũng có nghía qua một chút, nhưng mình thích cách học qua video hơn, nhanh gọn lẹ. Nhưng khuyết điểm là nhanh…

phân biệt var let const

Học Javascript 3: Global Environment và Global Object

Global Execution Context là gì Ở trước, chúng ta đã giải thích Execution Context là gì. Bất cứ khi nào code chạy trong Javascript, nó được chạy bên trong một Execution Context. Sẽ có nhiều Execution Context nhưng cái lớn nhất, ‘leader’ của các Execution Context khác được gọi là Global Execution Context. Global Execution Context có…

JAVASCRIPT CHUYEN SAU

Học Javascript 1: Syntax Parser, Execution Context, Lexical Environment là gì

Tại sao cần biết những thuật ngữ này Thực sự, bạn không cần biết những khái niệm như Syntax Parser, Execution Context, Lexical Environment là gì vẫn được. Tuy nhiên, nếu bạn muốn hiểu rõ chính xác điều gì đang diễn ra khi code bạn chạy ( đương nhiên vẫn dễ hiểu hơn mã máy nha…