Lập trình và công nghệ

Sự khác nhau giữa Input.GetAxis và Input.GetAxisRaw

Đặt vấn đề: Thường trong Unity3D có nhiều hàm hơi giống nhau, trong bài viết này, mình sẽ giải thích sự khác nhau giữa 2 hàm dễ nhầm lẫn là  Input.GetAxis và Input.GetAxisRaw Ví dụ minh họa trong 2 trường hợp: cùng xem biến move khác nhau như thế nào khi dùng Input.GetAxis và Input.GetAxisRaw nhé. Input.GetAxis sẽ…