Lập trình và công nghệ

Hoá đơn điện tử với Blockchain feature image

Giải pháp hoá đơn điện tử với blockchain phần 1

I. Mục đích bài viết Hoá đơn điện tử với Blockchain là đề tài nhóm mình dùng làm luận văn. Mình viết bài này để: Chia sẻ những gì đã nghiên cứu về hoá đơn điện tử, blockchain Hóng ‘gạch đá’ để hoàn thiện giải pháp hơn Gặp được anh chị nào đang cùng ý…

[Guest Post] JavaScript Console: Bạn đã thực sự biết cách sử dụng chưa?

Giới thiệu Hiện nay, Javascript đang trở thành một ngôn ngữ lập trình rất rất phổ biến. Nếu bạn là một javascript developer thì xin chúc mừng. Vì bạn có thể dễ dàng chuyển sang rất nhiều mảng từ lập trình Front-end, lập trình Back-end(nodejs) cho đến lập trình Android ( react native). Là một…