Lập trình và công nghệ

Hoá đơn điện tử với Blockchain feature image

Giải pháp hoá đơn điện tử với blockchain phần 1

I. Mục đích bài viết Hoá đơn điện tử với Blockchain là đề tài nhóm mình dùng làm luận văn. Mình viết bài này để: Chia sẻ những gì đã nghiên cứu về hoá đơn điện tử, blockchain Hóng ‘gạch đá’ để hoàn thiện giải pháp hơn Gặp được anh chị nào đang cùng ý…