Tất cả chia sẻ về nghề lập trình viên. Từ việc học ngôn ngữ nào, công nghệ gì đến cách phát triển nghề nghiệp.

Tương lai nào cho Kotlin?

Kotlin chính thức là ngôn ngữ lập trình Android Hôm qua 17/05, dại diện Android đã thông báo Google chính thức hỗ trợ Cót lìn để lập trình Android.   Tương lai nào cho Kotlin? Hồi mới học Swift, mình có biết Kotlin, tuy nhiên lúc đó cũng không quan tâm mấy. Nhưng hiện tại,…

Top 4 podcast cho dân IT

Podcast là gì? Podcast kiểu như là tập chí bằng âm thanh vậy đó! Một podcast sẽ tập trung nói về một chủ đề nhất định. Ta có thể subscribe đề nghe .Podcast sẽ có nhiều espisode ( tập ). Mỗi tập là một đoạn audio ngắn khoảng 10-60 phút. Bạn có thể vào: podcastchart.com để…