Tất cả chia sẻ về nghề lập trình viên. Từ việc học ngôn ngữ nào, công nghệ gì đến cách phát triển nghề nghiệp.

Tại sao cần webpack?

My story Có lẽ mình cũng như nhiều bạn học từ native mobile app -> React Native rồi mới đến React nên ‘quy trình’ có vẻ không đúng lắm. Thành ra khi học React thì chỉ biết cài webpack để chạy thôi, hay xài luôn create-react-app thì khỏi cần webpack gì cả. Khi lên trang chủ…

MERN Stack

Giới thiệu MERN Stack

Technical Stack là gì? Technical stack là sự kết hợp các công nghệ/framework/ngôn ngữ lập trình, vv để tạo nên một phần mềm hoàn chỉnh. Với các phần mềm hiện giờ thường có 2 phần là: client side và server side hay người ta còn gọi là front end và backend. Nên người ta cũng phân…