Share your stories

Đừng đọc tin tức nữa

Đừng đọc tin tức nữa Sau một cuộc phỏng vấn xin việc, dù bạn có làm gì đi chăng nữa thì bạn cũng không thể thay đổi được kết quả bạn có được nhận hay không. Giả sử bạn xem một trận bóng đá trên TV, dù bạn có hò hét cỡ nào thì cũng…