Kiến thức, các bài viết hướng dẫn lập trình IOS, Swift, Javascript

hiểu rõ promise trong javascript

Hiểu rõ Promise trong Javascript

Promise là gì Promise là khái niệm rất quan trọng trong ES6, được ứng dụng trong hầu hết các framework, library của Javascript hiện nay như React, Redux, Mocha, Mongoose. Tuy nhiên để hiểu được promise không phải điều dễ dàng. Vì thế mình đã làm 1 series gồm 11 video về Promise trong Javascript, hy…