Category: Travel

Khoá học lập trình viết smart contract bằng Clarity trên Stacks blockchain

November 10, 2022 · 2 min read
Chào mừng mọi người đến với khoá học Lập trình smart contract với Clarity và Stacks Stacks là một blockchain tìm năng, với tầm nhìn và sứ mạng là mang smart contract đến cho Bitcoin hay còn gọi là built on Bitcoin. Trong tương lai, Stacks có thể là một trong những blockchain hàng đầu với cơ chế dựa vào Bitcoin mới lạ của mình. Tro

[Case Study] Vừa đi du lịch vừa làm việc kiếm $4250 trong 80h

September 30, 2022 · 6 min read
Giới thiệu Tháng 7 mình có đi chơi Bali 2 tuần nhưng không mang laptop theo chỉ đi chơi thôi. Lần này thì khác, mình đi xuyên đông Nam Á và mang laptop theo, với mục đích: