Category: Technology

Game Đoán Số : Bước đầu khi làm game với Unity

July 30, 2015 · 3 min read
Hướng dẫn làm game Đoán Số đơn giản trên console với Unity 5 Cách chơi như sau: Cho phép người chơi chọn 1 số trong 1 khoảng giá trị. Sau đó game đưa ra ba phương án: Lớn hơn, bé hơn và bằng. Khi game đoán đúng số của người chơi đã chọn thì game kết thúc và bắt đầu lại. Một game khá đơn giản, phù hợp với các bạn chưa có

Unity Scripts: Sự khác nhau giữa Awake() và Start()

July 14, 2015 · 1 min read
Trong Unity Script có các hàm mặc định như Awake(), Start() , Update(),vv. Với nhiều người nhập môn sẽ không hiểu rõ và biết được cách phân biệt giữa hai hàm Awake() và Start(), bài viết hôm nay sẽ giúp bạn gỡ rối điều này. Ví dụ bạn tạo 1 GameObject mới, sau đó bạn thêm 1 Component là Script vào GameObject đó. Trong S

Product Manager là gì?

· 3 min read
Product Manager ( PM ) là công việc khá mù mờ. Họ là ai, làm gì? Trong Inspired - quyển sách khá nổi tiếng về Product Manager, Marty Cagan mô tả công việc của Product Manager là: Phát triển một sản phẩm mà có giá trị, hữu dụng và có thể làm được. Vậy sản phẩm ở đây là gì?
← Prev
Page 36 of 36
Next →