Category: NIVIKI Podcast

NIVIKI PODCAST 03: Nếu có máy quay tôi sẽ làm video!

June 23, 2019 · 1 min read
Đôi lúc bạn trì hoãn công việc vì viện lý do thiếu máy móc, devices hoặc tool, nhưng THỰC SỰ đó có phải là thứ bạn thiếu?

NIVIKI PODCAST #2: Trưởng thành là?

February 1, 2019 · 1 min read
Đối với mình trưởng thành là khi: - Chúng ta thực sự hiểu rõ bản thân của mình - Chịu trách nhiệm trước mọi hành động của mình, không đổ lỗi cho người khác

NIVIKI PODCAST #1: Ghi lại quá trình - Document the process

January 8, 2019 · 1 min read
Bạn muốn chia sẻ những gì đã học, đã làm nhưng sợ bị người khác đánh giá, chê bai, cười nhạo. Podcast số #1 này dành cho bạn.