Blockchain

...
Giải pháp hoá đơn điện tử với blockchain phần 2: The MVP

Giới thiệu Ở phần trước, mình cũng đã giới thiệu về sự thay đổi của Cơ quan thuế, công ty bán giải pháp về các giải pháp hoá đơn điện tử.

...
Giải pháp hoá đơn điện tử với blockchain phần 1

I. Mục đích bài viết Hoá đơn điện tử với Blockchain là đề tài nhóm mình dùng làm luận văn.