Category: Technology

Podcast #7: Nên là một Specialist hay Generalist?

May 24, 2020 · 1 min read
Specialist là người chỉ tập trung phát triển ở một lĩnh vực. Ngược lại Generalist là người thích và làm ở nhiều lĩnh vực? Liệu bạn nên theo con đường nào: Một nghề cho chín hay chín nghề? {{< anchor url="7-Nn-l-mt-Specialist-hay-Generalist-eefr2j">}}

Podcast #6: Web 3.0 và các xu hướng mới

May 24, 2020 · 1 min read
Lịch sử về web 1.0, 2.0 là định nghĩa về web 3.0. Các xu hướng mới của web 3.0 {{< anchor url="6-Web-3-0-v-cc-xu-hng-mi-eeerdk/a-a1plh4">}}

Profitable MVP in 30 Days - Tổng kết

April 11, 2020 · 7 min read
Cảm ơn mọi người đã theo dõi series này suốt 30 ngày qua, bài hôm nay sẽ tổng kết lại kết quả của series này cũng như những bài học mình có được sau 30 ngày vừa rồi. Tổng kết challenge

Day 28-29-30 - Profitable MVP in 30 Days - Tất cả đã có trong kế hoạch

April 9, 2020 · 1 min read
Tất cả đã có trong kế hoạch Như ở ngày 0, mình đã đặt mục tiêu là sau khi hết challenge sẽ có 30

Day 27 - Profitable MVP in 30 Days - Thử làm app nhảm

April 6, 2020 · 2 min read
App nhảm Hôm qua (ngày 26) mình có nói là ý tưởng Group Opener (tự động mở 1 nhóm app trên Mac). Ý tưởng này đã có nhiều app hoàn thiện hơn rồi. Thời gian của challeng
← Prev
Page 4 of 36
Next →