Category: Technology

Product Manager là gì?

· 3 min read
Product Manager ( PM ) là công việc khá mù mờ. Họ là ai, làm gì? Trong Inspired - quyển sách khá nổi tiếng về Product Manager, Marty Cagan mô tả công việc của Product Manager là: Phát triển một sản phẩm mà có giá trị, hữu dụng và có thể làm được. Vậy sản phẩm ở đây là gì?
← Prev
Page 36 of 36
Next →