Category: Technology

Unity Scripts: Sự khác nhau giữa Awake() và Start()

July 14, 2015 · 1 min read
Trong Unity Script có các hàm mặc định như Awake(), Start() , Update(),vv. Với nhiều người nhập môn sẽ không hiểu rõ và biết được cách phân biệt giữa hai hàm Awake() và Start(), bài viết hôm nay sẽ giúp bạn gỡ rối điều này. Ví dụ bạn tạo 1 GameObject mới, sau đó bạn thêm 1 Component là Script vào GameObject đó. Trong S

Product Manager là gì?

· 3 min read
Product Manager ( PM ) là công việc khá mù mờ. Họ là ai, làm gì? Trong Inspired - quyển sách khá nổi tiếng về Product Manager, Marty Cagan mô tả công việc của Product Manager là: Phát triển một sản phẩm mà có giá trị, hữu dụng và có thể làm được. Vậy sản phẩm ở đây là gì?
← Prev
Page 36 of 36
Next →