Category: Invest

Dau Tu Mining City La Gi

May 16, 2020 · 3 min read
Đầu tư gì? Mình cũng có một số vốn từ lúc đi code dạo tới giờ. Mấy tháng đầu năm do dịch bệnh nên mình cũng không đi gặp khách hàng mới nhận dư án mới được. Mình chủ yếu ở nhà đọc sách, tìm