Category: Invest

Blockstack - Xem film để đầu tư

August 24, 2020 · 8 min read
Giới thiệu Tiếp tục series về đầu tư, hôm nay mình sẽ 'trải lòng' về dự án Blockstack. Năm ngoái thì bạn mình có rủ tham gia chương trình App Mining của Blockstack. App mining kiểu như mộ

Đầu Tư Mining City là gì

May 16, 2020 · 10 min read
Bài viết này mình viết hồi tháng 5 lúc mới vào Mining City. Mình đã cập nhật thêm vào ngày 22/08 Bài tiếng Anh Mình có viết 2 bài về Mining City cũng như Bitcoin Vault trên Medium. Nếu bạn