What I learned in 2018

Trong số những người gặp bạn, sẽ có người đánh giá cao bạn, có người sẽ đánh giá thấp bạn.
Sếp khen bạn không có nghĩa là bạn giỏi thật, biết đâu hôm đó sếp đang vui. Bạn trượt một buổi phỏng vấn không đồng nghĩa bạn không đủ năng lực làm việc đó.

Details
marketplace startup

Tương lai nào cho marketplace startup

Giới thiệu The Listings EraThe Unbundled Craigslist EraThe “Uber for X” EraThe Managed Marketplace Era5 cách phát triển Service Marketplaces Giới thiệu  Anh tác giả – Andrew Chen này từng làm tại Uber. Về mô hình marketplace là kết nối supplier/provider/vendor (bên cung cấp) với customer(người dùng). 
Theo Andrew, tính đến giờ có 4 giai đoạn…

Details