Time.delta là gì?

Time.delta là khoảng thời gian giữa 2 frame. Khi bạn cộng hoặc trừ giá trị bất khì trong khi frame thay đổi (trong hàm Update/FixedUpdate) thì hãy nên nhân giá trị đó với Time.deltatime. Tại sao? Hãy cùng xem qua ví dụ sau nhé.

Giả sử mình muốn Player di chuyển trái/phải với speed = 5f.…

Details
Xây dựng ứng dụng di động

Chọn nền tảng nào để xây dựng ứng dụng di động?

Chào các bạn, Hiện nay, để xây dựng được một ứng dụng di động, ta có 2 cách: Sử dụng native code và cross-platform.  Native code là gì?Cross-platform: Đa nền tảngVậy nên phát triển ứng dụng native hay cross-platform?  Native code là gì?  Xây dựng ứng dụng native tức là sử dụng ngôn ngữ của…

Details