ScreenPoint, ViewPoint và WorldPoint trong Unity3D

Chào các bạn, Hôm nay mình sẽ giúp các bạn phân biệt 3 khái niệm về biểu diễn điểm trong Unity3D là ScreenPoint, ViewPoint và WorldPoint. ScreenPointViewPointWorldPointVậy mục đích của việc có 3 cách biểu diễn điểm này là gì? ScreenPoint ScreenPoint biểu diễn điểm theo Pixel của khung hình. Để biết được độ rộng, cao…

Details

Sử dụng [System.Serializable] trong unity như thế nào?

Khi sử dụng [System.Serializable] trong unity trước một class, tác dụng là để class đó và thuộc tính của nó có thể xuất hiện ở ngoài Inspector. Điều này giúp cho lập trình viên có thể dễ dàng điều chỉnh thuộc tính hơn. Bạn có thể lên Asset store và tải về thử một plugin bất kỳ,…

Details