sáng tạo

Sáng tạo? Câu chuyện về các CV

Hồi lúc tự mò học CSS/HTML mấy năm trước, mình tình cờ vào được một website vô cùng độc đáo. Trang web này là bản CV online của một anh tên Robby Leonardi. Muốn biết nó đặc biệt thế nào, bạn có thể vào ngay link: http://rleonardi.com/interactive-resume/ ( Khuyến khích nên vào bằng PC, xem trên điện thoại…

Details