Cách thiết kế website cho người khuyết tật

Cách thiết kế website cho người khuyết tật – Phần 1

Giới thiệuCách người khuyết tật tiếp cận với webiste của bạn – Phần 1PHẦN 1: HIỂU VỀ WCAGWCAG là gì?4 nguyên tắc1. Perceivable 2. Operable 3. Understandable 4. Robust Đánh giá qua 3 cấp độVì sao áp dụng WCAG lại quan trọng?Thông tin thêm Giới thiệu Lúc trước khi mình đi thi Mobile Hackathon, có…

Details