Axie và Coin98 thành công

🗓 July 29, 2021
🎯 Categories:
#️⃣ Tags:

Qua vụ Axie, Coin98 thành công, mình thấy nhiều người suy nghĩ thiếu khắc kỷ quá. 🤦‍♂️ Có người ngoài ngành thì bảo là bong bóng sắp vỡ tới nơi rồi. Họ trù cho “sập tiệm”. Có người trong ngành, cũng hiểu biết thì GATO, cho là ăn hên. Thấy market cap, giá giảm thì hả hê vỗ đùi đen đét kiểu “tao nói trước rồi mà, có gì hay đâu” Nếu họ đúng thì những việc như sau đều là dở hết:

  • Xây dựng team, đem lại công ăn việc làm trực tiếp cho chục người.
  • Thiết lập cả 1 hệ sinh thái. Góp phần đưa blockchain tiếp cận với hàng triệu người.
  • Gọi vốn triệu đô, đưa vốn hoá dự án lên 9,10 con số.

Thành công đến có thể nhờ nhiều yếu tố bên ngoài như may mắn, thị trường ủng hộ, uptrend. Nhưng một yếu tố chắc chắn phải có là sự nỗ lực của team. Cả 2 team đều làm 3,4 năm mới có thành quả như hôm nay, đâu phải overnight success.

Còn về việc nhà đầu tư lỗ hay lời nó không phản ánh sự thành công của dự án. Đó là quyết định của nhà đầu tư. Thị trường sẽ quyết định giá. Những người mua giá cao xong lỗ thì khóc lóc đổ lỗi, còn những người thắng lớn mua nhà mua xe thì không thấy đâu. Làm sao trong thị trường tài chính mà tất cả mọi người tham gia 100% đều có lời được.

Con người có vòng đời sinh lão bệnh tử, chu kỳ văn minh nhân loại có hưng thịnh, diệt vong.

Thì huống hồ gì một sản phẩm trên một nền tảng công nghệ mà cả thế giới còn chưa chấp nhận lại không có chu kỳ này.

Giả sử những dự án như vậy có “hết trend” đi chăng nữa, họ cũng là trend setters, là những người đóng góp trực tiếp vào công cuộc đưa blockchain được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực của cuộc sống.

Dự án có hết thời thì cũng đã đặt nền tảng, làm bài học quý giá cho nhiều dự án sau này. Đặc biệt có founder là người Việt Nam, sẽ là nguồn cảm hứng lớn cho nhiều team VN làm nhiều thứ hay ho hơn nữa.

Một ngày không xa, bạn quẹt BTC để mua ổ bánh mỳ thì cũng có đóng góp một phần từ những team như vậy 💪

Author: Khoa Nguyen
NIVIKI.COM | Telegram | Twitter
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa
Join Discord Channel để giao lưu với mình