Lời kể của Khoa (admin): Mình gặp Linh từ năm 2 đại học. Nói chung mới gặp chả có gì ấn tượng, nhưng càng ngày càng nể phục bởi tính siêng năng (giống mình, hihi). Câu cửa miệng khi gặp Linh: "Tiền học bổng hơn tiền lương", "Cần giữ tiền giúp không?", "Đang làm mấy dự án" Đam mê: Kiến tiền. Rất tiếc đã có bồ. Contact Linh at: [email protected]