Xin chào! Bạn đang ấp ủ một ý tưởng khởi nghiệp độc đáo?

Hãy biến ý tưởng đó thành hiện thực! Bạn đang tìm kiếm một team để thực hiện bản MVP?  Bạn muốn kiểm tra thị trường & xác định ý tưởng có khả thi hay trước khi đầu tư một số tiền lớn hơn?
Chúng tôi có thể giúp bạn!
Liên hệ ngay
niviki logo

NIVIKI TEAM

Product Manager, Developer, Designer

NIVIKI.COM bắt đầu bằng việc chia sẻ các bài viết, khoá học cơ bản đến chuyên sâu về kỹ thuật lập trình, công nghệ. Sau đó, chúng tôi phát triển với nhiều thành viên từ những background khác nhau như kinh doanh, quản lý chất lượng, phân tích sản phẩm.
Mục tiêu của NIVIKI là giúp bạn phát triển ý tưởng thành một sản phẩm thực sự.

Tại NIVIKI, bạn có thể tìm thấy:

  • Kiến thức về khởi nghiệp
  • Kiến thức về xây dựng sản phẩm
  • Founder’s skills
  • Case study
  • Interview/Podcast
  • Khoá học

MVP List

Bài viết mới nhất

Xem tất cả