37 quỹ khởi nghiệp tại Việt Nam

🗓 August 3, 2017
🎯 Categories:
#️⃣ Tags:

Dưới đây là danh sách 37 quỹ khởi nghiệp và nhà đầu tư tại Việt Nam cho startup. Bạn nào startup thì nên quan tâm nhé!  Danh sách dưới đây có thể thiếu sót trong quá trình tổng hợp, mong mọi người góp ý giúp mình.

37 Investors

 1. Vietnam Angel Network
 2. VIC Impact
 3. Vinasa Angels Network
 4. Mekong Angel Investors Network led by Lotus
 5. Angel 4 Us
 6. iAngel by Capella vietnam
 7. Hanoi Young Business Association
 8. 500 Startups Vietnam
 9. IMJ Investment Partners
 10. CyberAgent Ventures
 11. IDG Ventures Vietnam
 12. ONECAPITALWAY
 13. FPT Ventures
 14. Alpha Vision
 15. Captii
 16. The Global Impact Investing Network (GIIN)
 17. Intel Capital
 18. Ho Chi Minh City Startup and Innovation Fund
 19. Unitus Impact
 20. IDT
 21. DFJ VinaCapital
 22. Prosperous Vietnam Investment Corporation (PVNI)
 23. Kusto Group
 24. Seed for Action
 25. Peacesoft
 26. Softbank
 27. Goldman Sachs
 28. Seedcom.vn
 29. Monk’s Hill Ventures
 30. Cassia Investments
 31. Inspire Ventures
 32. Mekong Capital
 33. Golden Gate Ventures
 34. Lotus Impact
 35. Transcosmos Investments & Business Development
 36. Life Sreda
 37. Asia Innovations

Gọi vốn cộng đồng

Các trang gọi vốn cộng đồng như Kickstarter ở Việt Nam 1. Creative IDea ( creativeidea.vn or creativeidea.com.vn ) 2. Fundstart.vn

Author: Khoa Nguyen
NIVIKI.COM | Telegram | Twitter
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa
Join Discord Channel để giao lưu với mình