hiểu rõ promise trong javascript

Hiểu rõ Promise trong Javascript

Promise là gì Promise là khái niệm rất quan trọng trong ES6, được ứng dụng trong hầu hết các framework, library của Javascript hiện nay như React, Redux, Mocha, Mongoose. Tuy nhiên để hiểu được promise không phải điều dễ dàng. Vì thế mình đã làm 1 series gồm 11 video về Promise trong Javascript, hy…

Tại sao cần webpack?

My story Có lẽ mình cũng như nhiều bạn học từ native mobile app -> React Native rồi mới đến React nên ‘quy trình’ có vẻ không đúng lắm. Thành ra khi học React thì chỉ biết cài webpack để chạy thôi, hay xài luôn create-react-app thì khỏi cần webpack gì cả. Khi lên trang chủ…

vòng lặp Javascript

Bạn đã hiểu vòng lặp trong Javascript?

Vòng lặp trong Javascript? Ta có một mảng sau:

Cần chạy vòng lặp mảng để in ra từng phần tử. Vậy có các kiểu vòng lặp nào trong Javascript?   Kiểu truyền thống

Kiểu này khá ‘lúa’ từ thập niên trước, syntax xấu, nhìn hem chuyên nghiệp gì hết. Chưa kể phải gõ…