Tương lai nào cho Kotlin?

Kotlin chính thức là ngôn ngữ lập trình Android Hôm qua 17/05, dại diện Android đã thông báo Google chính thức hỗ trợ Cót lìn để lập trình Android.   Tương lai nào cho Kotlin? Hồi mới học Swift, mình có biết Kotlin, tuy nhiên lúc đó cũng không quan tâm mấy. Nhưng hiện tại,…