Lừa đảo thời công nghệ phần 1

Có ngu mới bị lừa Rất đễ thấy những tin nhắc lừa đảo như thế này trên Internet trên Facebook, Email, website. Hoặc share bài để được nhận thưởng giống vậy, dưới là một page giả mạo kêu gọi share bài để trúng thưởng. Đối với mình, khi thấy tin nhắn như vầy, điều đầu…