javascript

Javascript khắp mọi nơi

Hồi còn bé, mình đã tự thề với bản thân là sẽ không bao giờ đụng vào web cũng như Javascript. Nhưng thời thế đã thay đổi, cùng xem tại sao nhé!   Javascript khắp mọi nơi Với Javascript, ta có thể mần: Web – Frontend Nhắc đến web mà không nói đến Javascript cũng…