Review: Blueup.Vn vs Memrise.Com – Hai trang học từ vựng bằng flashcardhiệu quả.

Mời bạn xem qua bài viết: Hướng dẫn học tiếng Anh bằng Flashcard nếu chưa biết đến phương pháp này. Hôm nay, mình xin review hai trang mà mình cho rằng học hiệu quả nhất, phải gọi là tuyệt vời ông mặt trời cho đến thời điểm hiện tại. Trang thứ nhất đó là: https://www.memrise.com/ . Mới đọc về…