NIVIKI.COM - Làm việc cần thiết

Ở mỗi khoảng khắc, bạn hãy tự hỏi "điều này có cần thiết không?" Hãy làm ít đi, nhưng tốt hơn!

About Khoa:

avatar
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Chia sẻ kiến thức để nhiều người bỏ việc. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa.

Bài viết mới nhất (273 posts)

Đầu tư?
Đầu tư?

🗓 October 9, 2017 | ⏰ 7 mins read

Khi người mẫu trở thành dev
Khi người mẫu trở thành dev

🗓 September 25, 2017 | ⏰ 4 mins read

Review Apkathon 2017
Review Apkathon 2017

🗓 September 17, 2017 | ⏰ 4 mins read

Hiểu rõ Promise trong Javascript
Hiểu rõ Promise trong Javascript

🗓 August 30, 2017 | ⏰ 1 mins read

Liên hệ:

Email qua địa chỉ [email protected] hoặc Telegram https://t.me/khoa_nvk